Ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στο ΓΝΤ

Συμβαδίζοντας με την υποχρέωση της πολιτείας, εγκατέστησε και λειτουργεί σταθμό βιντεοεπικοινωνίας (relay service) για κωφούς και βαρήκοους, εξυπηρετώντας στα μέγιστα τις ανάγκες τους κατά την έλευση στο νοσηλευτικό ίδρυμα

Στην ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στοχεύει το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων. Συμβαδίζοντας με την υποχρέωση της πολιτείας, εγκατέστησε και λειτουργεί σταθμό βιντεοεπικοινωνίας (relay service) για κωφούς και βαρήκοους, εξυπηρετώντας στα μέγιστα τις ανάγκες τους κατά την έλευση στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Πρόκειται για μια καινοτόμο υπηρεσία, σκοπός της οποίας είναι η παροχή δωρεάν τηλεδιερμηνείας σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο από πιστοποιημένους διερμηνείς για κωφούς και βαρήκοους.

Διερμηνείς του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΕΙΚ), εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη νοηματική, μέσω μιας ειδικής εφαρμογής για βιντεοτηλεπικοινωνία.

Ο σταθμός εγκαταστάθηκε και λειτουργεί κατόπιν συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΕΙΚ), του Υπουργείου Υγείας και είναι το πρώτο που λειτουργεί σε νοσοκομείο της 5ης Υ.Πε Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Σ’ αυτό συνέβαλαν η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η Διοικητής του ΕΙΚ κ. Λαμπροπούλου και η Διοίκηση της 5ης Υ.ΠΕ.