Καταθέτουν αιτήσεις και οι Φαρκαδόνιοι για τα 800 ευρώ

Πολλοί επέλεξαν να καταθέσουν την αίτηση μόνοι τους κι άλλοι να απευθυνθούν τηλεφωνικά στους λογιστές για να αποφύγουν τυχόν λάθη

Στους λογιστές άρχισαν να απευθύνονται από το πρωί της Τετάρτης αρκετοί Φαρκαδόνιοι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που είτε ανέστειλαν υποχρεωτικά την λειτουργία τους λόγω εντολής δημόσιας αρχής είτε βάσει των ΚΑΔ έχουν πληγεί από τις συνέπειες του κορωνοϊού προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ. Ο λόγος η κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης για την λήψη του ειδικού επιδόματος.

Σε αρκετές των περιπτώσεων υπήρξαν κι εκείνοι που δεν χρειάστηκαν την βοήθεια του λογιστή τους, καταθέτοντας μόνοι την αίτησή τους.

Η έναρξη της διαδικασίας ξεκίνησε με τους δικαιούχους που του ΑΦΜ τους τελειώνει σε 1, καθώς ακόμη η εφαρμογή δεν μπορεί να διακρίνει τους εν λόγω εργαζόμενους με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να μη μπορούν να εισέλθουν οι εν λόγω εργαζόμενοι στην πλατφόρμα, παρά μόνο βάσει ΑΦΜ.

Ειδικότερα όλοι οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που η λειτουργία τους έχει ανασταλεί με απόφαση του κράτους ή πλήττονται σημαντικά μπορούν να μπουν στην φόρμα και να υποβάλουν την Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένου στον ΕΡΓΑΝΗ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://supportemployees.yeka.gr/(S(xawae15x3r30sstgksr41tmz))/login.aspx

Για να κάνουν την αίτηση οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που έχει κάνει ο εργοδότης τους.
Εκεί θα ζητηθούν τα στοιχεία του προσωπικού σας τραπεζικού λογαριασμού IBAN, καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης της εκάστοτε εταιρείας.
Εκεί δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, μόνο όσοι εργαζόμενοι προέρχονται από επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει την λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης του 40%.
Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από σήμερα μέχρι και 10/4/2020, ως εξής :

Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1
Την 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2
Την 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3
Την 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4
Την 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5
Την 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6
Την 7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7
Την 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8
Την 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9
Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Ωστόσο όποιος εργαζόμενος προσπαθήσει να κάνει αίτηση νωρίτερα και όχι με βάση το ΑΦΜ του τότε θα του βγάζει το μήνυμα ότι η πρόσβαση για το ΑΦΜ που τελειώνει, για παράδειγμα σε 5 θα είναι ανοιχτή στις 5 Απριλίου.

Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ στους πρώτους εργαζόμενους. Οι πληρωμές θα γίνονται σταδιακά ανάλογα με το πότε υποβλήθηκε η υπεύθυνη δήλωση. Υπολογίζεται ότι θα υπάρξουν πολλές πληρωμές ώστε να πληρώνονται άμεσα οι εργαζόμενοι λόγω της κρίσης.
Έτσι ανάλογα με το πότε θα υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων θα γίνεται και η πληρωμή των 800 ευρώ. Τα στοιχεία των εργαζομένων θα διασταυρωθούν με τα στοιχεία που θα έχουν καταθέσει οι εργοδότες τους.

KRINI LIVE