Μέχρι και στις 7 Οκτώβρη οι αιτήσεις για μεταλυκειακό έτος στο ΕΠΑ.Λ. Φαρκαδόνας

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης έχουν οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ. Φαρκαδόνας όλων των τριών Τομέων Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανολογίας και Γεωπονίας

Έως και τις 7 Οκτωβρίου θα διαρκέσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενδιαφερομένων απόφοιτων, του Επαγγελματικού Λυκείου του νομού για συμμετοχή τους στο μεταλυκειακό έτος- μαθητεία, που θα υλοποιηθεί φέτος για τέταρτη φορά στη χώρα μας.

Το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας έχει διάρκεια εννιά μηνών και συνδυάζει 7ωρο εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας στο αρμόδιο ΕΠΑ.Λ. ή και Εργαστηριακό Κέντρο (μία φορά την εβδομάδα) και «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» 28 ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις ημέρες.

Στους μαθητευόμενους παρέχεται αποζημίωση που ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου και ασφαλιστική κάλυψη για το διάστημα του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας».

Αφορά αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. Φαρκαδόνας των Τομέων, Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανολογίας και Γεωπονίας. Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και διευκρινήσεις στα ΕΠΑ.Λ. του νομού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις έως και την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου και ώρα 23:59.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση e-mathiteia.minedu.gov.gr . Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι εκτυπώνουν την αίτηση και καταθέτουν το φάκελο με την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μαζί με τα παρακάτω συνοδευτικά έγγραφα-δικαιολογητικά στη διεύθυνση του ΕΠΑ.Λ.

Σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης της αίτησης ή τεχνικού προβλήματος, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με το ΕΠΑ.Λ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

A) Φωτοαντίγραφο:

1. απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

2. πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

3. ταυτότητας

4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ

5. αποδεικτικού ΑΦΜ

6. γνωμοδότηση ΚΕΔΔΥ, για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

7. απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες

B) Υπεύθυνη δήλωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα αναμένεται να εφαρμοστεί για μια ακόμη χρονιά σε συνεργασία με το Δήμο Φαρκαδόνας.