Νέα απόπειρα σύγκλησης του δημοτικού συμβουλίου την ερχόμενη Τρίτη

Το Σώμα αναμένεται να συνεχίσει την αναβληθείσα συνεδρίαση, του Νοεμβρίου, λαμβάνοντας αποφάσεις σε 29 θέματα

Γρίφο για πολλούς αποτελεί η διεξαγωγή του δημοτικού συμβουλίου Φαρκαδόνας την ερχόμενη Τρίτη στις 7:30 το βράδυ. Όπως είναι γνωστό η συνεδρίαση αναμένεται να συνεχιστεί μετά την αναβολή που είχε ληφθεί το περασμένο Νοέμβριο, λόγω έλλειψης απαρτίας.

Το προεδρείο του Σώματος αναμένεται να συνεχίσει τη συνεδρίαση προκειμένου να λάβει αποφάσεις σε 29 θέματα που έχουν τεθεί στην ατζέντα της ημερήσιας διάταξης. Μεταξύ των θεμάτων είναι οι εκμισθώσεις καλλιεργήσιμης γης, θέμα που κατά το παρελθόν είχε δημιουργήσει τριγμούς ανάμεσα σε προέδρους χωριών, αγρότες, κτηνοτρόφους και δημοτικής Αρχής. Η συνεδρίαση αναμένεται με ενδιαφέρον αν κρίνουμε και από τη θεματολόγια της. Ωστόσο το θέμα που εγείρεται είναι η απαρτία, η οποία σε αρκετές συνεδριάσεις είναι δύσκολο να επιτευχθεί εξαιτίας των πολλών απουσιών. Σε περίπτωση πάντως που δεν επιτευχθεί η επιθυμητή απαρτία τότε το συμβούλιο αναμένεται να συγκληθεί εκ νέου μετά την παρέλευση πενθημέρου με την συνεδρίαση αν επιτυγχάνεται επί των παρόντων δημοτικών συμβούλων.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:

 1. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση επιτροπής εκμίσθωσης ακινήτων του Δήμου.
 2. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης με απευθείας ανάθεση.
 3. Εκμίσθωση με δημοπρασία καλλιεργήσιμης γης λόγω λήξης συμβάσεων στη Δ.Ε. Φαρκαδόνας.
 4. Εκμίσθωση με δημοπρασία καλλιεργήσιμης γης λόγω λήξης συμβάσεων στη Δ.Ε. Οιχαλίας.
 5. Εκμίσθωση με δημοπρασία καλλιεργήσιμης γης λόγω λήξης συμβάσεων στη Δ.Ε. Νομής.
 6. Εκμίσθωση με δημοπρασία καλλιεργήσιμης γης λόγω λήξης συμβάσεων στη Δ.Ε. Φανερωμένης.
 7. Εκμίσθωση με δημοπρασία καλλιεργήσιμης γης λόγω λήξης συμβάσεων στη Δ.Ε. Πετροπόρου.
 8. Εκμίσθωση με δημοπρασία καλλιεργήσιμης γης λόγω λήξης συμβάσεων στη Δ.Ε. Ταξιαρχών.
 9. Εκμίσθωση με δημοπρασία καλλιεργήσιμης γης λόγω λήξης συμβάσεων στη Δ.Ε. Σερβωτών.
 10. Σύνταξη και έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Στάμου Δημητρίου, κατοίκου Φαρκαδόνας, από ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου και σύνταξη και έκδοση πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης αυτού.
 11. Σύνταξη και έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του Καψάλη Αποστόλου του Ιωάννη, κατοίκου Οιχαλίας, από την κοινόχρηστη πλατεία της Τ.Κ. Οιχαλίας από την κοινόχρηστη πλατεία Τ.Κ. Οιχαλίας και σύνταξη και έκδοση πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης αυτής.
 12. Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών γηπέδων σε αθλητικούς συλλόγους του Δήμου.
 13. Έγκριση ίδρυσης παραρτημάτων ΚΑΠΗ στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Φαρκαδόνας.
 14. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των ΚΑΠΗ του Δήμου Φαρκαδόνας.
 15. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση κεντρικών οδών Δ.Κ. Φαρκαδόνας.
 16. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου «Εσωτερική οδοποιία Γριζάνου – Ζάρκου».
 17. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων – κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δημοτικό σχολείο Γριζάνου».
 18. Έγκριση κατασκευής του έργου «Αποχέτευση οικισμού Παλιοννοστούντων ομογενών Δήμου Φαρκαδόνας», σύμφωνα με την 20/2018 μελέτη.
 19. Έγκριση κατασκευής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός οικισμού Παλιοννοστούντων ομογενών Δήμου Φαρκαδόνας».
 20. Χρησιμοποίηση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης τοπικής Αυτοδιοίκησης ΣΑΤΑ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
 21. Ορισμός νέου αντιπροέδρου στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας.
 22. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρεσιών.
 23. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για το πρόγραμμα «Φιλόδημος 2» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2 «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
 24. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για το πρόγραμμα «Φιλόδημος 2» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2 «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».
 25. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για το πρόγραμμα «Φιλόδημος 2» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2 «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή συνοδευτικού εξοπλισμού».
 26. Αποδοχή χρηματοδότησης από την περιφέρεια Θεσσαλίας για το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικη γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».
 27. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
 28. Έγκριση ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου «Δημιουργία χώρου αναψυχής Οιχαλία – Αχλαδοχωρίου-Γριζάνου.
 29. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Δημιουργία Πάρκου Αναψυχής στο εξωκλήσι Παναγίας –Φανερωμένης.