Ομοφωνίες και διαφωνίες για τα δίμηνα στη Φαρκαδόνα

Κατά πλειοψηφία πέρασαν τα δίμηνα στην Υπηρεσία Πρασίνου, τα οποία πέρασαν στο παρά 5 της συζήτησης του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο

Μπορεί το θέμα της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών του Δήμου Φαρκαδόνας να συνάντησε την ομοφωνία των δημοτικών συμβούλων στη συνεδρίαση της Τρίτης. Δεν συνέβη το ίδιο με εκείνο της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας στην υπηρεσία Πρασίνου, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Φαρκαδόνας κατά το έτος 2020.

Κατά την συζήτηση που αναπτύχτηκε στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα τελικά πέρασε κατά πλειοψηφία καθώς σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση είτε το καταψήφισε, είτε δήλωσα παρούσα στην συνεδρίαση.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Φαρκαδόνας κ. Μιχάλης Μπαγιώτης, εμφανίστηκε αρνητικός με την πρόσληψη διμηνητών, μιας κι όπως ανέφερε εντός του Μαρτίου θα προκηρυχτεί το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας μέσω του οποίου ο Δήμος έχει αιτηθεί προσωπικό για την Υπηρεσία Πρασίνου και μέσα στο Απρίλιο θα έχουν προσληφθεί οι εργαζόμενοι. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν κρίνονται αναγκαία τα δίμηνα μιας οι εργαζόμενοι της Κοινωφελούς Εργασίας θα προσληφθούν με 8μηνες συμβάσεις και θα καλύψουν όλο το φάσμα του χρόνου.

Από την πλευρά τους σύμβουλοι της αντιπολίτευσης ήρθαν να υπεραμυνθούν σε αυτό τονίζοντας ότι σε περίπτωση καθυστέρησης του προγράμματος, δεν θα μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες.

Το θέμα πέρασε στο παρά πέντε κατά πλειοψηφία καθώς υπέρ, δήλωσαν οι παρόντες σύμβουλοι της συμπολίτευσης.