Προστατεύει περιβάλλον και αγρότες ο Δήμος Φαρκαδόνας

Στο πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών συμμετείχαν αγρότες από τις κοινότητες Ζάρκου, Φαρκαδόνας Πετροπόρου και Φανερωμένης, οι οποίοι και θα λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΦ

Στο πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων 2019 που υλοποιεί ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) συμμετέχει ο Δήμος Φαρκαδόνας, ο οποίος μέσω των ενεργειών και πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Φαρκαδόνας σε συνεργασία με τον ΕΣΥΦ και τη NOVACERT πραγματοποίησε την αποκομιδή και τη μεταφορά των  κενών πλαστικών φιαλών από τα σημεία συλλογής στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Καρδίτσας. Στο πιλοτικό πρόγραμμα συμμετείχαν αγρότες από τις κοινότητες Ζάρκου, Φαρκαδόνας Πετροπόρου και Φανερωμένης, οι οποίοι και θα λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΦ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των αγροτών για την ορθή διαχείριση των κενών φυτοπροστατευτικών συσκευασιών που θα συμβάλει στον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Το πρόγραμμα είναι εθελοντικό αλλά καλό είναι να συμμετέχουν όλοι οι αγρότες.
Οι αγρότες καλούνται να ξεπλύνουν καλά τις φιάλες, να τις στραγγίσουν και να τις αποθηκεύσουν χωρίς τα πώματα στους ειδικούς σάκους. Τα πώματα μπαίνουν σε ξεχωριστές σακούλες (π.χ. super-market). Τα φ/π σε σακούλες δεν ανακυκλώνονται και δεν γίνονται δεκτά στο σύστημα. Κατόπιν ειδοποίησης του Δήμου, καλούνται να φέρουν τους σάκους με τις καθαρές φιάλες για έλεγχο και παράδοση. Το όνομά τους θα καταγραφεί και στο τέλος του έτους θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα της ανακύκλωσης.
Το στάδιο που βρισκόμαστε είναι μεταβατικό (εννοούμε το εθελοντικό κομμάτι και το γεγονός ότι ακόμα τρέχει πιλοτικά), διότι η Ελλάδα είναι από τα τελευταία κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχει συμμορφωθεί με την Οδηγία 128/2009 για τη διαχείριση των κενών φιαλών. Είναι σημαντικό όλοι οι αγρότες να συμμετέχουν σε κάτι που θα γίνει υποχρεωτικό στο μέλλον και πιθανόν να συνδεθεί με το ΟΣΔΕ, όπως έχει γίνει στην Κύπρο. Μέσω της σωστής διαχείρισης των φιαλών φ/π προστατεύουμε τη υγεία όλων μας και των μελλοντικών γενεών αλλά και του περιβάλλοντος.