Πυρετώδεις οι προετοιμασίες για την απογραφή κτιρίων

Συνολικά στο νομό Τρικάλων αναμένεται να απασχοληθούν τις αμέσως επόμενες εβδομάδες κι για ένα πεντάμηνο 123 άτομα, και συγκεκριμένα 63 στο Δήμο Τρικκαίων, 27 στο Δήμο Μετεώρων, 20 στο Δήμο Πύλης και 12 στο Δήμο Φαρκαδόνας

Έτος γενικής απογραφής κτιρίων και πληθυσμού το φετινό και οι υπάλληλοι της Στατιστικής Υπηρεσίας Τρικάλων, άρχισαν να εργάζονται πυρετωδώς για την διαδικασία.

Από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τους υποψηφίους τομεάρχες οι οποίοι θα συνάψουν συμβάσεις πεντάμηνης διάρκειας με την Στατιστική Υπηρεσία για την απογραφή των κτηρίων σ’ όλο το νομό Τρικάλων.

Σύμφωνα με την «KPHNH LIVE» συνολικά στο νομό Τρικάλων αναμένεται να απασχοληθούν τις αμέσως επόμενες εβδομάδες κι για ένα πεντάμηνο 123 άτομα, και συγκεκριμένα 63 στο Δήμο Τρικκαίων, 27 στο Δήμο Μετεώρων, 20 στο Δήμο Πύλης και 12 στο Δήμο Φαρκαδόνας.

Ήδη Υπάλληλοι της Στατιστικής Υπηρεσίας άρχισαν να ενημερώνουν τους υποψήφιους τομεάρχες προκειμένου να καταθέσουν τα έγγραφα που δήλωσαν στις αιτήσεις συμμετοχής, προκειμένου μετέπειτα να ξεκινήσουν το έργο.

Οι Τομεάρχες θα απασχοληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, και για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) μήνες. Το αντικείμενο της απασχόλησής τους είναι ενιαίο και αδιάσπαστο και περιλαμβάνει τις εξής διαδοχικές και αλληλοσυνδεόμενες φάσεις:
(α) εκπαίδευση στη διαδικασία διενέργειας της Απογραφής Κτιρίων, παραλαβή tablet και εγκατάσταση στον Απογραφικό Τομέα,
(β) πλήρης και ορθή συλλογή και καταχώριση των στοιχείων της Απογραφής Κτιρίων στον Τομέα τους, με λήψη και των συντεταγμένων των κτιρίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ, και ενημέρωση των χαρτογραφικών υποβάθρων που θα τους χορηγηθούν,
(γ) εκπαίδευση αναφορικά με την αυτοαπογραφή του πληθυσμού και τη συλλογή και καταχώριση των στοιχείων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών από τους Απογραφείς,
(δ) εγκατάσταση των Απογραφέων στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, διάθεση του έντυπου υλικού της.
Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών και εποπτεία του έργου τους καθ’ όλη τη διάρκεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών και,
(ε) μέριμνα για την έγκαιρη και ορθή ολοκλήρωση του έργου των Απογραφέων ευθύνης τους και επιστροφή του έντυπου υλικού και του tablet, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ.
Μετά την επιλογή και τον ορισμό τους, θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό σεμινάριο, για τη διαδικασία διενέργειας της Απογραφής Κτιρίων, το οποίο θα διενεργήσουν υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤκαι θα παραλάβουν από τον Επόπτη ή τον Βοηθό Επόπτη το tablet με το οποίο θα διενεργήσουν την Απογραφή Κτιρίων, μαζί με το τροφοδοτικό του και τις οδηγίες χρήσης του, υπογράφοντας ταυτόχρονα το σχετικό πρωτόκολο παραλαβής.
Επισημαίνεται ότι για την βέλτιστη απόδοση του tablet, αναφορικά με τη λήψη των συντεταγμένων κάθε κτιρίου, οι Τομεάρχες θα πρέπει να προμηθευτούν και να εγκαταστήσουν στην ηλεκτρονική συσκευή που θα χρησιμοποιήσουν, κάρτα SIM, το κόστος της οποίας έχει ήδη συνυπολογιστεί στην αμοιβή τους.