Σαφείς προειδοποιήσεις από τον πρόεδρο της Δ.Κ. Φαρκαδόνας

Ο κ. Θάνος Κούτσικος καλεί σε άμεσες αποψιλώσεις των οικοπέδων καθώς σε διαφορετική περίπτωση και μετά από τυχόν καταγγελίες θα ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες

Άμεσες προειδοποιήσεις για την αποψίλωση των οικοπέδων τους απευθύνει ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαρκαδόνας προς τους κατοίκους-ιδιοκτήτες. Ο κ. Θάνος Κούτσικος, με αφορμή την έναρξη της νέας αντιπυρικής περιόδου, αλλά και την κατάσταση που παρατηρείται σε αρκετά, ιδιόκτητα οικόπεδα στη Φαρκαδόνα, απευθύνει κάλεσμα για άμεση αποψίλωση προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστα περιστατικά που θα θέσουν σε κίνδυνο ζωές και ανθρώπινες περιουσίες.

Όπως ο ίδιος αναφέρει σε διαφορετική περίπτωση κι αν δεν υπάρξουν άμεσες πρωτοβουλίες, Δήμος και Δημοτική Κοινότητα είναι υποχρεωμένοι να προβούν σε όλες τις απαραίτητες και νόμιμες ενέργειες που επιβάλλονται μέσω από τον ποινικό κώδικα και βάσει του νόμου Ν.3852/2010, άρθρο 94.  

Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται: επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Η αρμοδιότητα για την εξέταση καταγγελιών περί μη συμμόρφωσης των υπόχρεων για αποψίλωση και καθαρισμό οικοπέδων, ανήκει στους δήμους».

KRINI LIVE