Σε ΦΕΚ η επιδότηση ενοικίου-συγκατοίκησης

Ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης συνοδευόμενης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η διαδικασία για την επιδότηση ενοικίου – συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το ΦΕΚ ήδη βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαρκαδόνας και αφορά κατοικίες για τις οποίες έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν χαρακτηρισθεί ως προσωρινά ακατάλληλες για χρήση με Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας, για την κάλυψη των προσωρινών στεγαστικών αναγκών τους.

Ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης συνοδευόμενης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στις περιπτώσεις που δεν έχει παραληφθεί, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, το Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή δεν έχει εκδοθεί, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη Έκθεση Αυτοψίας χαρακτηρισμού της κατοικίας ως προσωρινά ακατάλληλης για χρήση, τότε ο ενδιαφερόμενος έχει προθεσμία έξι (6) μηνών, από την αποδεδειγμένη λήψη των προαναφερομένων, για την υποβολή αίτησης, συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.

Η επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης που θα χορηγείται στους δικαιούχους ορίζεται στο ποσό των 300 ευρώ το μήνα για μεμονωμένα άτομα, 350 ευρώ το μήνα για οικογένειες δύο (2) ατόμων, 400 ευρώ για οικογένειες τριών (3) ατόμων, 450 ευρώ για οικογένειες τεσσάρων (4) ατόμων και 500 ευρώ για οικογένειες περισσοτέρων ατόμων. Επισημαίνεται ότι η επιδότηση ενοικίου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αναγράφεται στην Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που αφορά στη μίσθωση της νέας κατοικίας.

Εάν η σεισμόπληκτη κατοικία ήταν ενοικιαζόμενη, απαιτείται η προσκόμιση της Απόδειξης Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) που αφορά στη μίσθωση της πληγείσας κατοικίας από τον αιτούντα. Το εν λόγω μισθωτήριο πρέπει να ήταν σε ισχύ την ημέρα του σεισμού.

Το ΦΕΚ επισυνάπτεται στον παρακάτω σύνδεσμο

https://farkadona.gr/attachments/article/1698/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%99%CE%9F%CE%A5.pdf