Σκηνές από τη Λάρισα μεταφέρθηκαν στο Δήμο Φαρκαδόνας

Θα μεταφερθούν στα χωριά για την κάλυψη των αναγκών των σεισμοπαθών

Επιπλέον σκηνές παρέλαβε από την Λάρισα ο Δήμος Φαρκαδόνας για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών των σεισμοπαθών. Τις σκηνές και το λοιπό εξοπλισμό παρέλαβαν υπάλληλοι του Δήμου Φαρκαδόνας, οι οποίοι από την Τετάρτη βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα. Οι σκηνές θα μεταφερθούν στα χωριά και θα μοιραστούν στους σεισμοπαθείς για την προσωρινή διαμονή τους.