Στην άκρη η πρόταση για δημιουργία παιδικού σταθμού στην Οιχαλία

Εγκρίθηκαν μέσω Leader οι προτάσεις για αναπλάσεις πλατειών σε Νομή, Σερβωτά και Πετρόπορο, απορρίφθηκε η πρόταση για τον παιδικό σταθμό Οιχαλίας

Στο υπάρχον κτίριο θα συνεχίσει να λειτουργεί ο Παιδικός Σταθμός Οιχαλίας καθώς δεν επετεύχθη η προσπάθεια έγκρισης της πρότασης στο πρόγραμμα CLLD/LEADER για δημιουργία παιδικού σταθμού στο Δημοτικό κατάστημα Οιχαλίας. Το κτίριο που στεγάζεται σήμερα ο Παιδικός Σταθμός της Οιχαλίας, του μεγαλύτερου διαμερίσματος του Δήμου Φαρκαδόνας, δεν είναι λειτουργικός και φυσικά δεν έχει καμία σχέση με τους παιδικούς σταθμούς του Γριζάνου και του Ζάρκου, που τα κτίρια τους θεωρούνται νέα και έχουν όλες τις προδιαγραφές, όπως φυσικά και της Φαρκαδόνας.

Σήμερα, σύμφωνα με το Δήμο Φαρκαδόνας, ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα

του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, της ΠΕ Τρικάλων, από την ομάδα τοπικής δράσης ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Ο Δήμος Φαρκαδόνας, υπέβαλλε τρεις αιτήσεις -προτάσεις και εγκρίθηκαν για υλοποίηση οι δύο από αυτές.

Πρόκειται για τις αναπλάσεις πλατειών Νομής, Σερβωτών και Πετροπόρου με εγκεκριμένο ποσό 330.000 ευρώ.

Επίσης εγκρίθηκε η πρόταση για ψηφιοποίηση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Φαρκαδόνας με εγκεκριμένο ποσό 24.800 ευρώ.

Δεν κατέστη δυνατή η έγκριση της πρότασης για δημιουργία παιδικού σταθμού στο Δημοτικό κατάστημα Οιχαλίας.