Στην διάθεση των πληγέντων αγροτών της Πηνειάδας και του Ζάρκου τα πορίσματα του ΕΛΓΑ

Τα πορίσματα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και την παραμονή των Χριστουγέννων

Τα πορίσματα των εκτιμήσεων των ζημιών που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες της Πηνειάδος και του Ζάρκου από τη χαλαζόπτωση της 8ης Σεπτεμβρίου 2018 απέστειλε ο ΕΛΓΑ. Τα πορίσματα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και την παραμονή των Χριστουγέννων.

Οι παραγωγοί μπορούν πλέον να πληροφορηθούν τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στις προαναφερόμενες ημερομηνίες.

Ο εν λόγω πίνακας περιέχει μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων πραγματογνωμοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιμητές του ΕΛΓΑ στα αγροτεμάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καμιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζημιώσιμη παραγωγή των ζημιωθέντων αγροτεμαχίων και το ύψος της αποζημίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δημιουργεί δέσμευση στον Οργανισμό για καταβολή αποζημίωσης.

Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι: η εμπρόθεσμη, υποβολή από τον παραγωγό δήλωση καλλιέργειας – εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζημιωθείσες καλλιέργειες, η εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ.