Στις 12 Ιούνη θα τρέξει η προκήρυξη για την πρόσληψη σωφρονιστικών υπαλλήλων

Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη 588 ατόμων με το μεγαλύτερο αριθμό να αφορά την πρόσληψη εξωτερικών φρουρών που θα στελεχώσουν τα σωφρονιστικά καταστήματα

Από τις 12 Ιουνίου θα αρχίσει να «τρέχει» η προκήρυξη για την κάλυψη 588 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Στην προκήρυξη 6/Κ 2018 συμπεριλαμβάνονται θέσεις και για το Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την 27η Ιουνίου. Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης,

με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 2ας Ιουλίου 2018, ημέρας Δευτέρας.

Συγκεκριμένα η προκήρυξη αφορά:

  • Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), είκοσι τέσσερις (24) θέσεις. Κλάδων-Ειδικοτήτων: ΠΕ Ιατρών (ειδικότητας Παθολογίας), ΠΕ Ιατρών (ειδικότητας Ψυχιατρικής), ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Σωφρονιστικός Ενηλίκων και ΠΕ Ψυχολόγων.
  • Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), επτά (7) θέσεις. Κλάδων-Ειδικοτήτων: ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας – ειδ. Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας – ειδ. Νοσηλευτικής.
  • Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), πεντακόσιες πενήντα επτά (557) θέσεις. Κλάδων-Ειδικοτήτων: ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης.
  • Στο κατάστημα Τρικάλων μέσω της προκήρυξης θα προσληφθούν ένας γιατρός παθολόγος προνοιακό προσωπικό καθώς και εξωτερικοί φρουροί.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, ζητείται ένας γιατρός ο οποίος θα προσληφθεί ως τακτικό προσωπικό,  ζητείται ένα άτομο Π.Ε. με ειδικότητα εργασία Σωφρονιστική Ενηλίκων, 1 άτομο Κοινωνικής εργασίας καθώς και 9 άτομα στη φύλαξη, για τους οποίους απαιτείται απολυτήριο ΔΕ.

Πέρα από τις υπόλοιπες θέσεις που προκηρύχθηκαν, η ιατρική κάλυψη που προσφέρει η αρωγή ενός μόνιμου γιατρού ήταν κάτι που έλειπε από το κατάστημα κράτησης Τρικάλων . Η προκήρυξη, είναι ένα βήμα ώστε να υπάρξει η υποτυπώδης έστω ιατρική κάλυψη των κρατουμένων. Και οι άλλες θέσεις βέβαια, αναμένεται να βελτιώσουν την κατάσταση, αρκεί σύντομα να επιλεχθούν και να αναλάβουν καθήκοντα οι επιτυχόντες που θα προκύψουν από τη συμμετοχή στην εν λόγω προκήρυξη.

Για την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές βέβαια, δεν φταίει μόνο η οικονομική κρίση. Διαχρονικά παραμένουν οι ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές γεγονός που δυσχεραίνει τόσο τη ζωή των κρατούμενων αλλά και όσους εργάζονται στα καταστήματα κράτησης.