Στο επίκεντρο θέματα αγωγής υγείας

Συνάντηση της προέδρου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας κα Στεφανίας Κωστοπούλου με την διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τρικάλων κα Ελένη – Μαρίνα Ξυνοπούλου

Θέματα που σχετίζονται με την δράση της αγωγής υγείας που θέτει σε εφαρμογή η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία είχαν ην ευκαιρία να συζητήσουν η πρόεδρος του Παραρτήματος Τρικάλων κα Στεφανία Κωστοπούλου και η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κα Ελένη-Μαρίνα Ξυνοπούλου.

Ο διάλογος πάνω στο συγκεκριμένο θέμα έγινε στο πλαίσιο της συνάντησης που αναπτύχτηκε το πρωί της Τετάρτης στα γραφεία της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα μίλησαν για ένα χρήσιμο σχολικό βοήθημα, πρωτοπόρο και καινοτόμο, για τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές (Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου), που παρέχει πληροφορίες για πρακτικές εφαρμογές στη σχολική τάξη και γενικά προτείνει ένα εφαρμόσιμο μοντέλο Αγωγής Υγείας. Το σχολικό αυτό εγχειρίδιο διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή προς το παρόν και έχει εγκριθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η κα. Ξυνοπούλου επεσήμανε τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος και τόνισε πως το Υπουργείο Παιδείας δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εκπονούν Προγράμματα Αγωγής Υγείας με τους μαθητές τους από το 2000 και θεωρείται τμήμα των ωρολόγιων και αναλυτικών προγραμμάτων. Ως εκ τούτου θα τους είναι πολύ χρήσιμο το συγκεκριμένο εγχειρίδιο, καθώς περιέχει πλούσιο ενημερωτικό υλικό, αλλά και φύλλα εργασίας για τους μαθητές.

Αφού ευχαρίστησε τις δύο κυρίες για την έντυπη μορφή του συγκεκριμένου βιβλίου που της πρόσφεραν, υποσχέθηκε να συνεργαστούν, διότι οι τομείς της Παιδείας και της Υγείας χρήζουν της αμέριστης επιμέλειας όλων μας. «Είναι πιο επίκαιρο και αναγκαίο από ποτέ, είπε, να αυξήσουμε το αίσθημα της ευθύνης των παιδιών μας για την προαγωγή της υγείας, αλλά και να εντάξουν στην καθημερινότητά τους την υγιεινή ζωή ως το μοναδικό μέσο που διασφαλίζει και τη μελλοντική τους υγεία. Άλλωστε οι γιατροί πιστεύουν πως η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία.».