Συνεχίζονται τα μέτρα για την προστασία των χοίρων από την Αφρικανική Πανώλη

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων προσκαλεί όλους τους χοιροτρόφους του νομού να προσέλθουν εντός δέκα (10) ημερών στα Κτηνιατρικά Γραφεία της περιοχής τους για να δηλώνουν και τα ζώα που κατέχουν

Τα μέτρα πρόληψης κατά της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων τόσο στο νομό Τρικάλων, όσο και ευρύτερα στη χώρα. Στόχος των κτηνιατρικών Υπηρεσιών η προστασία του ζωικού κεφαλαίου και η απομάκρυνση κάθε κινδύνου που σχετίζεται με την νόσο.

Σε συνέχεια των μέτρων που έχουν ληφθεί η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων προσκαλεί όλους τους χοιροτρόφους του νομού να προσέλθουν εντός δέκα (10) ημερών στα Κτηνιατρικά Γραφεία της περιοχής τους (πρώην Αγροτικά Κτηνιατρεία) για να παραλάβουν Υπεύθυνη Δήλωση, όπου εκτός των άλλων, θα δηλώνουν και τα ζώα που κατέχουν.

Οι δηλώσεις να παραδοθούν στα κτηνιατρικά Γραφεία εντός δεκαημέρου (10) από την παραλαβή και όχι αργότερα από τις 16/03/2020.

Στις μονάδες που δεν θα μας προσκομίσουν την Υπεύθυνη Δήλωση αναστέλλεται η έκδοση οποιουδήποτε εγγράφου από την Υπηρεσία μας (άδειες σφαγής, εκτροφής κ.λ.π.).

Σε εκτροφές που δεν θα φαίνονται, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.), απογραφές ή κινήσεις (άδειες σφαγής, εκτροφής κ.λ.π.), κατά την τελευταία διετία, αυτόματα θα γίνεται διακοπή λειτουργίας της εκμετάλλευσης από την Υπηρεσία μας.