Συνεδριάζει στις 7 το βράδυ της Δευτέρας το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρκαδόνας

Το Σώμα θα ασχοληθεί και θα λάβει αποφάσεις σε 7 θέματα που έχουν τεθεί στην ατζέντα της ημερήσιας διάταξης

Αύριο Δευτέρα, στις 7 το βράδυ θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Φαρκαδόνας. Το Σώμα συγκαλείται προκειμένου να συζητήσει 7 θέματα, αριθμός μειωμένος σημαντικά σε σχέση εκείνου που είχαμε δει στην περασμένη συνεδρίαση, που άγγιζε τα 39 θέματα.

Η πλειονότητα των θεμάτων θεωρείται βατού χαρακτήρα, με διαδικαστικό περιεχόμενο.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν στο δημοτικό συμβούλιο έχουν αναλυτικά ως εξής:

  • Αίτημα υποβολής πρότασης στον άξονα προτεραιότητας 3 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 στην Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ πρόσκλησης 2850 της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ουΔημοτικού Σχολείου Οιχαλίας και έγκριση μελέτης αυτής.
  • Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΦ Φαρκαδόνας για την υποβολή πρότασης και υλοποίησης της πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Φαρκαδόνας στο πρόγραμμα Φιλόδημος Ι.
  • Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Τ.Κ. Φαρκαδόνας στο πρόγραμμα Φιλόδημος Ι.
  • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Δημιουργία χώρων αναψυχής Οιχαλίας, Αχλαδοχωρίου, Γριζάνου.
  • Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου εσωτερική οδοποιία Γριζάνου- Ζάρκου.
  • Προσκύρωση οικοπεδικού τμήματος στην Δ.Κ. Οιχαλίας του Δήμου Φαρκαδόνας.
  • Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της αίτησης της εταιρείας «Λατομικές Επιχειρήσεις Βούλας ΑΒΕΕ σχετικά με την παράταση μίσθωσης υπολοίπου τμήματος λατομικού χώρου.