Συνεδριάζει την Τρίτη το δημοτικό συμβούλιο Φαρκαδόνας

Η πρώτη συνεδρίαση για το 2020 αναμένεται να διεξαχθεί στις 6:30 το βράδυ με 9 θέματα προς έγκριση

Την πρώτη συνεδρίαση για τη νέα χρονιά αναμένεται να διεξάγει το δημοτικό συμβούλιο Φαρκαδόνας. Η πρώτη συνεδρίαση για το 2020 αναμένεται να διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη 21 Ιανουαρίου στις 6:30 το απόγευμα. Η θεματολογία της συνεδρίασης χαρακτηρίζεται βατή καθώς η πλειονότητα των θεμάτων που θα τεθούν προς συζήτηση κρίνεται διαδικαστικού χαρακτήρα.

Στην ατζέντα της ημερήσιας διάταξης έχουν τεθεί 9 θέματα τα οποία έχουν αναλυτικά ως εξής:

1.       Ορισμός Κ.Α. εξόδων ως δεκτικών εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

2.       Σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τα έργα που έχουν ενταχτεί στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου έτους 2019.

3.       Τροποποίηση απόφασης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή συνοδευτικού εξοπλισμού.

4.       Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού χώρου στην θέση ύψωμα πυροβολαρχία Ρούδι, Κεραμιδίου, για την ανανέωση της μίσθωσης με την εταιρία cosmote.

5.       Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2019.

6.       Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2019.

7.       Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

8.       Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του παλαιού Νηπιαγωγείου Διασέλλου στον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Διασελλωτών Τρικάλων.

9.       Αποδοχή και κατανομή στις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου ποσού συμπληρωματικής κατανομής για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κατά προτεραιότητα για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης.