Συνεδριάζει το βράδυ της Τρίτης το δημοτικό συμβούλιο Φαρκαδόνας

Η θεματολογία περιστρέφεται γύρω από πολλά ζήτημα τα οποία χαρακτηρίζονται διαδικαστικού χαρακτήρα, ωστόσο ένα μεγάλο μέρος αυτών σχετίζεται με τις δημοπρασίες καλλιεργήσιμης γης σε διάφορα διαμερίσματα του Δήμου

Το βράδυ της Τρίτης αναμένεται να συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Φαρκαδόνας, θέτοντας προς συζήτηση είκοσι δυο θέματα που έχουν τεθεί εντός της ημερήσιας διάταξης.

Η θεματολογία περιστρέφεται γύρω από πολλά ζήτημα τα οποία χαρακτηρίζονται διαδικαστικού χαρακτήρα, ωστόσο ένα μεγάλο μέρος αυτών σχετίζεται με τις δημοπρασίες καλλιεργήσιμης γης σε διάφορα διαμερίσματα του Δήμου.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:

 1. Τροποποίηση της αρ. 189/2018 απόφασης του δημοπτικού συμβουλίου «Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας και λειτουργίας των παιδικών σταθμών του Δήμου Φαρκαδόνας, και συγκεκριμένα Φαρκαδόνας, Ζάρκου, Γριζάνου.
 2. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση επιτροπής εκμίσθωσης ακινήτων του Δήμου.
 3. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης με απευθείας ανάθεση.
 4. Εκμίσθωση με δημοπρασία καλλιεργήσιμης γης λόγω λήξης συμβάσεων στη Δ.Ε. Φαρκαδόνας.
 5. Εκμίσθωση με δημοπρασία καλλιεργήσιμης γης λόγω λήξης συμβάσεων στη Δ.Ε. Οιχαλίας.
 6. Εκμίσθωση με δημοπρασία καλλιεργήσιμης γης λόγω λήξης συμβάσεων στη Δ.Ε. Νομής.
 7. Εκμίσθωση με δημοπρασία καλλιεργήσιμης γης λόγω λήξης συμβάσεων στη Δ.Ε. Φανερωμένης.
 8. Εκμίσθωση με δημοπρασία καλλιεργήσιμης γης λόγω λήξης συμβάσεων στη Δ.Ε. Πετροπόρου.
 9. Εκμίσθωση με δημοπρασία καλλιεργήσιμης γης λόγω λήξης συμβάσεων στη Δ.Ε. Ταξιαρχών.
 10. Εκμίσθωση με δημοπρασία καλλιεργήσιμης γης λόγω λήξης συμβάσεων στη Δ.Ε. Σερβωτών.
 11. Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών γηπέδων σε αθλητικούς συλλόγους του Δήμου.
 12. Έγκριση ίδρυσης παραρτημάτων ΚΑΠΗ στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Φαρκαδόνας.
 13. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των ΚΑΠΗ του Δήμου Φαρκαδόνας.
 14. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση κεντρικών οδών Δ.Κ. Φαρκαδόνας.
 15. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου «Εσωτερική οδοποιία Γριζάνου – Ζάρκου».
 16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων – κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δημοτικό σχολείο Γριζάνου».
 17. Έγκριση κατασκευής του έργου «Αποχέτευση οικισμού Παλιοννοστούντων ομογενών Δήμου Φαρκαδόνας», σύμφωνα με την 20/2018 μελέτη.
 18. Έγκριση κατασκευής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός οικισμού Παλιοννοστούντων ομογενών Δήμου Φαρκαδόνας».
 19. Χρησιμοποίηση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης τοπικής Αυτοδιοίκησης ΣΑΤΑ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
 20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
 21. Σύνταξη και έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Στάμου Δημητρίου, κατοίκου Φαρκαδόνας, από ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου και σύνταξη και έκδοση πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης αυτού.
 22. Σύνταξη και έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του Καψάλη Αποστόλου του Ιωάννη, κατοίκου Οιχαλίας, από την κοινόχρηστη πλατεία της Τ.Κ. Οιχαλίας από την κοινόχρηστη πλατεία Τ.Κ. Οιχαλίας και σύνταξη και έκδοση πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης αυτής.