Τη διάθεση της πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες ζητά ο Δημήτρης Δημότσιος

Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης υπογραμμίζει ότι τα ποσά θα διευκολύνουν τους προέδρους να λύσουν άμεσα προβλήματα της καθημερινότητας

Την διάθεση της πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες και κοινοτικά συμβούλια ζητά από το Δήμο Φαρκαδόνας ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Δημήτρης Δημότσιος. Όπως αναφέρει και ο ίδιος η πάγια προκαταβολή που διαφέρει ανά χωριό, λαμβάνοντας υπόψη ο νομοθέτης πληθυσμιακά κριτήρια, αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης των καθημερινών προβλημάτων των τοπικών κοινοτήτων, και δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια οργάνου του Δήμου και ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα άρνησης της κάθε δημοτικής Αρχής να συστήσει την πάγια προκαταβολή στις κοινότητες.

Σύμφωνα με την Υ.Α. λοιπόν, το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, ανέρχεται στο ποσό των:

α)1.000 ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως και 300 κατοίκους,

β) 2.000 ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 301 έως και 2.000 κατοίκους,

γ) 4.000 ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 2.001 έως και 10.000 κατοίκους,

δ) 6.000 ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 10.001 έως και 50.000 κατοίκους,

ε) 8.000 ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων.

Η νέα απόφαση διπλασίασε τα ποσά σε σχέση με την παλαιότερη του 2010 που σημαίνει ότι το Υπουργείο βλέπει την σοβαρότητα και την χρησιμότητα της Πάγιας προκαταβολής στις Τοπικές Κοινότητες.

Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε Πιστωτικά Ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον οικείο Δήμο για κάθε Κοινότητα ξεχωριστά, μετά από πρόταση των υπόλογων διαχειριστών και Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος Πρόεδρος της Κοινότητας ή ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας ή οιαναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή υπάλληλοι του οικείου Δήμου. Οι ανωτέρω ορίζονται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις Κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως:

α) η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (ν.3852/2010 αρ.82 περ.γ΄),

β) η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού

γ) η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών

δ) η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (ν.3852/2010 αρ.83 παρ.2 περ.δ΄).

Με αυτό το εργαλείο αν λειτουργήσει σωστά και οργανωμένα θα μειωθεί και το βάρος των Υπηρεσιών του Δήμου ειδικά της Καθαριότητας (Χόρτα , κλαδιά κ .τ .λ που πολύ λόγος γίνεται κάθε μέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και θα λύνονται τα προβλήματα των χωριών ποιο άμεσα και γρήγορα.

Με αυτή την φιλοσοφία περίπου λειτουργούν σε ένα βαθμό και τα Σχολεία του Δήμου (Γυμνάσιο Λύκειο και Δημοτικά).. έχουν οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων ένα ταμείο που τους χορηγεί ο Δήμος Φαρκαδόνας σε τραπεζικό λογαριασμό και για τις μικρές ανάγκες μόνοι τους αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που υπάρχουν και στο τέλος του χρόνου η και σε τακτικά συμβούλια που κάνουν οι Σχολικές Επιτροπές δίνουν αναφορά στον Δήμο Φαρκαδόνας.

KRINI LIVE