Τηλέφωνα Δήμου Φαρκαδόνας

Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου Φαρκαδόνας

τηλ. 2433 3 50000
fax 2433 3 50018

Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

τηλ. 2433 0 23535

Γραμμένος Χρήστος (Καθαριότητα)
Μανασσής Νικόλαος (Ηλ / φωτισμός)

Κ.Ε.Π. Φαρκαδόνας

τηλ. 2433 0 22105
fax 2433 0 23276

Κουρσοβίτης Χρήστος
Παπαβασιλείου Χαρίκλεια

Δημοτική Ενότητα Οιχαλίας

τηλ. 2432 3 51115
τηλ. 2432 3 51116

Κ.Ε.Π. Οιχαλίας

τηλ. 2433 0 33018
fax. 2433 0 33027

Νταλαρίζου Γεωργία

Δημοτική Ενότητα Πελινναίων

τηλ. 2431 3 52816

ΚΕΠ Πελινναίων

τηλ. 2431 3 52812
τηλ. 2431 3 52813

Καμήτα Κωνσταντινιά
Αγναντής Απόστολος

Δ.Ε.Υ.Α. Φαρκαδόνας

τηλ. 2433 0 23226
τηλ. 2433 0 23227

Μπότη Δέσποινα

Βοήθεια στο Σπίτι

Φαρκαδόνας: 2433 0 23565
Οιχαλίας: 2432 3 51106
Πελινναίων: 2431 3 52810

Κέντρο Κοινότητας

τηλ. 24333 +

50052 Ψυχολόγος
Παπαστεργίου Δήμητρα

50056 Κοινωνική Λειτουργός
Καραπέτσα Ευαγγελία

KRINI LIVE