Το εκκοκκιστήριο της Κ.Β. ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε ζητά εργάτες και εργάτριες

Το εκκοκκιστήριο της Κ.Β. ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Φαρκαδόνας Τρικάλων  ζητά :

ΕΡΓΑΤΕΣ  ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

για εποχιακή απασχόληση από μέσα Σεπτεμβρίου έως τέλος Νοεμβρίου
που να πληρούν τα ακόλουθα :

  • Ηλικία έως 50 ετών.
  • Προηγούμενη βιομηχανική εμπειρία θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν.

Προσφέρουμε ευχάριστο και επαγγελματικά ενδιαφέρον περιβάλλον εργασίας.

  1. Αιτήσεις μπορούν γίνουν στα γραφεία της εταιρείας στο 22ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο Τρικάλων – Λάρισας.
  2. Στέλνοντας βιογραφικό σημείωμα στο ακόλουθο e-mail

amm@markoubros.com

Tηλ. επικοινωνίας : 24330 61111 και ώρες από 8:00 έως 16:00. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στην διαχείριση των βιογραφικών.