Το κοινοτικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και τον εκτυπωτή ζητούν γονείς του Γριζάνου

Οικογένειες που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή συναντούν εμπόδια στο πρόγραμμα της τηλεκπαίδευσης

Την χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του εκτυπωτή που βρίσκονται στο κοινοτικό γραφείο Γρζάνου, έρχονται να αιτηθούν από την πρόεδρο και το κοινοτικό συμβούλιο γονείς μαθητών. Με αφορμή την αποστολή εργασιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γονείς μαθητών κυρίως του δημοτικού σχολείου που δεν διαθέτουν τον προαναφερόμενο εξοπλισμό, ζητούν από την κοινότητα να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τον εκτυπωτή, όπως επίσης και γραφική ύλη, προκειμένου να εκτυπώνουν τις εργασίες που αναθέτουν οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης.

Η παραχώρηση των ηλεκτρονικών μέσων, όπως δηλώνουν οι γονείς, θα τους εξυπηρετήσει στα μέγιστα, μιας και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για την εκτύπωση των εργασιών. Ειδικά το τελευταίο διάστημα με την εφαρμογή των μέτρων κίνησης αλλά και την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων, οι δυσκολίες και τα εμπόδια αυξάνονται με ότι αυτό συνεπάγεται.

KRINI LIVE