Τρέχουν να προλάβουν οι υποψήφιοι του «Βοήθεια Στο Σπίτι»

Ξεκίνησε και η διαδικασία της κατηγορίας ΥΕ, όπου οι αιτήσεις θα κατατίθενται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 3 Ιουλίου

Η αυξημένη επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην κατάθεση των αιτήσεων για την προκήρυξη 4Κ/2020 για την πρόσληψη 2.909 ατόμων στο Πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι.

Τα προβλήματα είχαν ως συνέπεια την παράταση στην προθεσμία που είχε δοθεί για τους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, διαδικασία που έληγε στις 18 Ιουνίου. Για τους συγκεκριμένους κλάδους δόθηκε παράταση έως τη Δευτέρα 18 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι.

Κι αυτό με σκοπό να προλάβουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να καταθέσουν τις αιτήσεις καθώς από το βράδυ της περασμένης Τρίτης έως και το βράδυ της Τετάρτης το σύστημα δεν λειτουργούσε εξαιτίας της μεγάλης επισκεψιμότητας και της υποβολής αιτήσεων.

Την Πέμπτη εξάλλου ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων της κατηγορίας ΥΕ στην οποία προσφέρονται 1.177 θέσεις σε όλους της Δήμους της χώρας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr, Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ’).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για τις θέσεις της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης λήγει την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 14:00 μ.μ.

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα και για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κωδικό τίτλου 306, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής, επισημαίνεται ακόμη στην ανακοίνωση.

KRINI LIVE