Ξεκινά ελέγχους για διπλώματα χειριστών μηχανημάτων το Σωματείο Τρικάλων

Το Σωματείο Χειριστών Ν. Τρικάλων με απόφαση της Διοίκησης και σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανημάτων Ελλάδας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Επιθεώρηση Εργασίας της επόμενες μέρες θα ξεκινήσει ελέγχους σε όλο το Νομό Τρικάλων.

Μας έχουν γίνει καταγγελίες για άτομα που δουλεύουν σε μηχανήματα χωρίς δίπλωμα χειριστού είτε έχουν κάποιο δίπλωμα για κάποιο μηχάνημα και ανεβαίνουν και σε άλλα μηχανήματα χωρίς δίπλωμα, για το συγκεκριμένο μηχάνημα. Ακόμα βρέθηκαν και πλαστά διπλώματα.

Η κατάσταση έχει ξεφύγει και αυτό είναι επικίνδυνο, να έχουμε συνέχεια διάφορα ατυχήματα.

Έτσι θα ξεκινήσει έλεγχος τόσο στα έργα της περιφέρειας όσο και στους Δήμους του Ν. Τρικάλων.

Ακόμα θα υπάρχει έλεγχος σε όλα τα δημόσια έργα και σε όλες τις επιχειρήσεις, γιατί μας έχουν καταγγείλει ότι δουλεύουν μηχανήματα όπως (κλαρκ- γερανοί, ΜΠΟΜΚΑΡΤ κ.ά.) χωρίς διπλώματα.

Τα πρόστιμα για τους παραβάτες είναι πολύ μεγάλα. Όσοι χρειάζονται χειριστές θα απευθύνονται στο Σωματείο Χειριστών Ν. Τρικάλων που έχει τα κατάλληλα άτομα, με διπλώματα και αυτή την στιγμή έχει και πολλούς άνεργους. Τηλ.: 2431552134, 6974129465, 6981290904.

Επίσης όσοι συνάδελφοι γνωρίζουν άτομα που δου-λεύουν παράνομα να απευθύνονται στα παραπάνω τηλέφωνα.