«Υπογραφή συμβάσεων για τα ιδιωτικά έργα του CLLD/LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.».

Ξεκίνησε  η υπογραφή συμβάσεων μεταξύ των δικαιούχων ιδιωτικών έργων και της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Τρικάλων  ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., που εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα) του Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020.

 Ο Πρόεδρος της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Τρικάλων  ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. κ. Χρήστος Σινάνης, υπέγραψε τις πρώτες συμβάσεις με τους επενδυτές ιδιώτες στα γραφεία της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. τηρώντας τα μέτρα προστασίας COVID, εκφράζοντας την ικανοποίηση του για την προετοιμασία και πορεία των επενδύσεων.

Τις επόμενες ημέρες,  θα συνεχίσουν να καλούνται οι επενδυτές στα γραφεία της εταιρείας για τις υπογραφές των συμβάσεων. Υπενθυμίζεται ότι εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα CLLD/LEADER, μέχρι στιγμής, 60 Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα,  συνολικού ύψους 14,6 εκ. ευρώ με ποσό δημόσιας δαπάνης 7,8 εκ. ευρώ.

Ο Πρόεδρος κ. Χρήστος Σινάνης ευχήθηκε στους δικαιούχους “Καλή Αρχή και Καλή Επιτυχία “ στην έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών τους σχεδίων που θα οδηγήσουν στην οικονομική ανάταση της περιοχής μας.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER

Σινάνης N.Χρήστος