Παρατείνεται η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Φαρκαδόνας

Το θέμα της επέκτασης του Κέντρου Κοινότητας Φαρκαδόνας τέθηκε από το δήμαρχο Φαρκαδόνας Σπύρο Αγναντή, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρκαδόνας, εισήγηση η οποία και έγινε δεκτή για παράταση της λειτουργίας μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2022

Επιπλέον δυο έτη επεκτείνεται η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Φαρκαδόνας. Μιας δομής που έχει συνεισφέρει στα μέγιστα στην τοπική κοινωνία αλλά και στο Δήμο Φαρκαδόνας ευρύτερα.

Το θέμα της επέκτασης του Κέντρου Κοινότητας Φαρκαδόνας τέθηκε από το δήμαρχο Φαρκαδόνας Σπύρο Αγναντή, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρκαδόνας, εισήγηση η οποία και έγινε δεκτή για παράταση της λειτουργίας μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2022.

Οι σημαντικές δράσεις του Κέντρου Κοινότητας, κρίθηκε ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστούν, καθώς αποτελούν βασικό πυρήνα για τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.

Ο Δήμος Φαρκαδόνας έχει προχωρήσει στην έναρξη λειτουργίας δομής Κέντρου Κοινότητας  από το 2017. Στόχος η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή.

Το έργο του Κέντρου Κοινότητας υποστηρίζεται από το Τμήμα Προγραμματισμού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικού και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών. 

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές.

Γ) Παροχή Υπηρεσιών για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Το Κέντρο Κοινότητας έχει να επιδείξει ιδιαίτερα σημαντικό έργο σε τομείς όπως:

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (παιδικοί σταθμοί).

Πρόγραμμα επισιτιστικής συνδρομής με διανομές τροφίμων.

Δράσεις προληπτικής ιατρικής.

Συμβουλευτική Εργασίας.

Πληθώρα δράσεων κοινωνικής προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Εκτός από την αμφίδρομη σχέση συνεργασίας που έχει το Κέντρο Κοινότητας με το Τμήμα Προγραμματισμού, έχει αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες και με πληθώρα φορέων εκτός δομών Δήμου (Κέντρο  Υγείας Φαρκαδόνας, Κοινοπραξία «Στηρίζω», Πανεπιστήμια, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Ε.Ε.Τ.Α.Α. κλπ.), γεγονός που προσδίδει πολλαπλασιαστικά οφέλη στη λειτουργία του.