ΚΑΠΗ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Συλλυπητήριο μήνυμα Προέδρου και Μελών Δ.Σ. ΚΑΠΗ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ για τον αποθανόντα Ιατρό και Δήμαρχο Φαρκαδόνας Γιάννη Σακελλαρίου

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ/κού Συμβουλίου του ΚΑΠΗ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, συγκλονισμένοι από τον αδόκητο θάνατο του Δημάρχου Φαρκαδόνας Ιωάννη Σακελλαρίου, εκφράζουν…