ΚΡΗΝΗ LIVE

«Πρόληψη – Προστασία – Προαγωγή της υγείας – Ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας»

 – ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΥΤΑ ( περιλαμβανόμενης και της αντιμετώπισης των λοιμώξεων από κορωνοϊό )…