«Μήνας Πρόληψης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Μαστού» χαρακτηρίζεται ο Οκτώβριος